Zesilovac - modulator 10W


Modulator popisovany v nasledujicim clanku je urcen pro vysilace maleho vykonu nebo jako zesilovac pro domaci poslech. Sasi o rozmerech 15x30x20cm je zhotoveno z AL-MG plechu o tloustce 1,5mm a jeho jednotlive casti spojeny trhacimi nyty.


Transformator ve zdroji dava vechna potrebna napeti pro zhaveni a anody elektronek. Anodove napeti je usmerneno elektronkou AZ11 a filtrovano retezcem LC slozenym z dvojiteho kondenzatoru 2x50uF/450V a tlumivky 20H/100mA. Pro predzesilovaci elektronku EBC11 je dale filtrovano a snizovano kombinaci odporu 18k a kondenzarotu 8uF/450V. V napajecim privodu koncovych elektronek EL11 jsou umisteny merici pristroje proudu a napeti.


Vstup zesilovace je osazen vstupnim transformatorem, ktery zvysuje napeti a tim kompenzuje ubytek na vstupnich korekcich. Tento transfomator byval osazen v cernobilych elektronkovych televizich a zajistoval galvanicke oddeleni vystupu pro pripojeni magnetofonu ci zesilovace a ma prevodni pomer zhruba 1:3.


Vstupni zesilovac osazeny elektronkou EBC11 budi vazebni transformator, jehoz rozdelene sekundarni vinuti plni funkcni obracece faze pro koncove elektronky. Mrizkove predpeti vznika na katodovem odporu 1k5 blokovanem kondenzatorem 50uF. Ackoliv trioda ma pomerne male zesileni, nelze pri tomto zapojeni pouzit pentody, nebot ma vysokou vystupni impedanci a uplatnuje se indukcnost vazebniho transformatoru a tim padem je na tomto prvku znacne zavisla frekvencni charakteristika zesileni. Anodova impedance triody je natolik mala,ze vliv impedance transformatoru je prakticky zanedbatelny a uplatnuje se pouze v oblasti kmitoctu pod 100Hz, coz je kompenzovano frekvencne zavislou zapornou zpetnou vazbou z nizkoimpedancniho vinuti vystupniho transformatoru. Zde je dulezita polarita vinuti a je nutno ji vyzkouset - pri spatnem zapojeni se zesilovac rozkmita.


V koncovem stupni jsou osazeny 2 elektronky EL11 pracujici ve tride A. Mrizkove predpeti je ziskavano spadem napeti na katodovych odporech, ktere jsou blokovany elektrolytickymi kondenzatory. Cast katodovych odporu je pouzita jako bocnik k dalsimu mericimu pristroji s nulou uprostred, ktery indikuje symetrii proudu obou koncovych elektronek. Proti nezadoucim oscilacim jsou elektronky chraneny tlumicicmi odpory 1k v privodu ridicich i stinicich mrizek a seriovymi RC cleny, pripojenymi paralelne k anodovym vinutim vystupniho transformatoru, ten je bezne konstrukce pro mensi zesilovace na jadru EI 95x80mm bez mezery.


Pro indikaci vystupniho napeti slouzi 4. merici pristroj, ktery je napajen stejne jako zpetna vazba z nizkoimpedancniho vystupu transformatoru. Pro usmerneni napeti jsou pouzity paralelne spojene diody ve vstupni elektronce EBC11 a rosah je nastavitelny trimrem 25k vyvedenym na pradni panel zesilovace.