Modulator - zesilovac 30W


V jinem clanku popisovany modulator sice funguje dobre, ale k moji predstave o dokonalosti mu jeste neco zbyvalo, proto jsem se rozhodl pustit se do vlastni konstrukce vcetne mechaniky. Stanovil jsem si urcite zasady kterych jsem se pri kostrukci drzel. jednak musi byt zarizeni dostatecne dimenzovane pro trvaly provoz a jeho cinnost musi byt kontrolovatelna pri provozu bez pripojeni dalsich mericich pristroju. Za druhe je to pouziti elektronek jedne typove rady a nepouzivani zadnych polovodicu - coz je sice pouze estetizmus, ale ja na tom trvam.


Nemohu zapirat, ze jsem pri navrhu konstrukce neopisoval, ale preci je tam rada jinych prvku o kterych bych se v tomto popisu zminil. Sasi o rozmerech 15x45x25cm je zhotoveno z plechu Al-Mg tloustky 1,5mm a jeho jednotlive casti spojeny trhacimi nyty 3mm. Diry 39mm pro patice elektronek a 18mm pro elektrolyticke kondenzatory jsem vrtal stupnovitym vrtakem a diry 50mm pro merici pristroje vrtaci korunkou.


Zdroj dava vsechna potrebna napeti z jednoho transformatoru. Zvlastni zhaveni fazoveho invertoru s EF12 je nutne z hlediska povoleneho napeti mezi katodou a zhavenim. Napeti pro vykonove EL12 je ziskavano z vinuti 2x420V, usmernenim dvojitou diodou AZ12 a filtraci retezcem CLC. V napajecim privodu pochopitelne nesmi chybet voltmetr a miliampermetr. Budici stupne ziskavaji napeti z odbocek anodoveho vinuti sitoveho transformatoru po usmerneni dvojitou diodou AZ11 a filtraci stejneho typu jako v pripade napajeni koncoveho stupne.


Vstupni zesilovac je osazen elektronkou EBF11. Zaporne mrizkove predpeti se ziskava pruchodem proudu na katodovem odporu, ktery je blokovan kondenzatorem. Do ridici mrizky prichazi signal pres regulator hlasitosti a oddelenou regulaci hloubek a vysek. Stinici mrizka je napajena pres seriovou kombinaci dvo odporu, pricemz jeden z nic plni funkci srazeni napeti a je blokovan kondenzatorem, druhy odpor pak funguje jako 2. cast delice zaporne zpetne vazby z vystupniho transformatoru. Kondenzator 33nF slouzi jednak jako oddelovaci a za druhe spolu s odporem 47k tvori RC clen jehoz ukolem je omezovat vliv vazby v oblasti nizkych kmitoctu pod 100Hz. V anode je umisten delic pro buzeni fazoveho invertoru s EF12.


Tento funguje v triodovem zapojeni se stejnymi pracovnimi odpory v katode i anode. Mrizkove predpeti je ziskavano na casti katodoveho odporu. Buzeni je provedeno zaroven do ridici mrizky i do katody z delice v anodovem okruhu predchoziho stupne, tento stupen pak ma vetsi zesileni, nez pri samotnem buzeni do mrizky. Pozor! EF12 ma stineni spojene s katodou a muze nastat nezadouci vazba a rozkmitani zesilovace, proto pomuze pouzit elektronku se sklenenou bankou, ze ktere lze stineni mechanicky odstranit.


Vykonovy stupen je osazen elektronkami EL12, jejichz parametry umoznuji napajeni anod a stinicich mrizek z jednoho zdroje a pracuje ve tride AB. Mrizkove predpeti je ziskavano spadem napeti na katodovem odporu, ktery je rozdelen na 2 casti - jedna cast tvori bocnik pro miliampermetr s nulou uprostred, ktery slouzi k indikaci soumernosti stupne - cela seriova kombinace obou odporu je premostena blokovacim elektrolytickym kondenzatorem. Stinici mrizky jsou napajeny z odbocky v anodovem vinuti vystupniho transformatoru, coz snizuje vnitrni odpor zesilovace a tim i vlivy nelinearni zateze na zesileni. Proti parazitnim kmitum je koncovy stupen osetren tlumicimi odpory v ridicich i stinicich mrizkach.


Vystupni transformator ma 2 vystupy. Jeden 100V a druhy pro nizkoohmovy priposlech, ten se i vyuziva pro zpetnou vazbu a k indikaci vystupniho napeti. Vystupni napeti je usmernovano paralelne spojenymi diodami vstupni elektronky EBF11 a indikovano mericim pristrojem k nastaveni jeho citlivosti slouzi trimr vyvedeny na celnim panelu. Jelikoz se zesilovac bude pouzivat jako modulator, bude toto nastaveni vhodne pro nastaveni hloubky modulace a usnadni tak jeji kontrolu v prubehu vysilani.